Miljø

Effektiv, biologisk luftrensning

Hammel Furniture benytter sig af et biologisk luftrensningsanlæg, der sikrer en økologisk rigtig rensning af udsugningsluften fra produktionen af lakerede møbler. Målinger viser et rensningseffekt på 99 %.

Den biologiske rensning nedbryder blandingsfortyndere til kuldioxid og muld. Desuden nedbrydes restprodukter som f.eks. lim og maling.

Anlægget består af to hovedsystemer: En luftvasker og et biofilter. Luftvaskeren renser ventilationsluften ved hjælp af vand, der pumpes videre over i biofilteret, som er et stort bassin med et lag muslingeskaller og et lag træflis. I dette bassin trives mikroorganismer, der nedbryder opløsningsmidlerne.


Seriøst og socialt arbejdsmiljø
Hammel Furniture tager det interne arbejdsmiljø meget seriøst og arbejder samtidig målrettet med at påtage sig et socialt ansvar i lokalsamfundet.

Arbejdstilsynet har klassificeret Hammel Furniture som en "Niveau 1 virksomhed" og bemærker bl.a. at der er en god styring af arbejdsmiljøet.

Hammel Furniture ønsker at fastholde trygge og tilfredse medarbejdere. Det sker bl.a. ved at tilbyde nedsat arbejdstid eller skånejobs til ansatte, der ikke længere kan gennemføre en normal arbejdsdag. I samarbejde med Hammel Kommune har Hammel Furniture endvidere ansat flere medarbejdere i flex- og skånejobs.